Oferta

Prawnik w Andrychowie k. Wadowic

Kancelaria Adwokacka Jerzego Stworzewicza świadczy kompleksowe usługi prawnicze w Wadowicach oraz Andrychowie.

Pomoc adwokata jest świadczona w formie:

• porad prawnych,
• przygotowywania strategii postępowania,
• redagowania pism procesowych,
• sporządzania opinii prawnych,
• zastępstwa procesowego.

Zakres usług prawnych Kancelarii Adwokackiej Jerzego Stworzewicza:

PRAWO CYWILNE

• dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych,
• dochodzenie odszkodowań w wypadkach losowych i innych,
• sprawy o zniesienie współwłasności,
• sprawy o podział spadku,
• ochrona własności,
• sprawy spadkowe,
• reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

• sprawy rozwodowe,
• podziały majątku,
• ustalanie zakresu kontaktów z dzieckiem,
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
• ustalanie wysokości alimentów.

PRAWO KARNE

• prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
• pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
• obrona i zastępstwo w postępowaniu przed Sądami.

PRAWO GOSPODARCZE

• reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej.

 

Kontakt z Kancelarią Adwokacką jest możliwy drogą telefoniczną lub za pomocą poczty e-mail.

Spotkania z adwokatem mogą odbyć się także w biurach w Wadowicach oraz Andrychowie.

Wadowice: poniedziałek – piątek: 8:30 – 15:15,

Andrychów: środa i piątek: 17:00 – 18:00.

W celu szczegółowego ustalenia pomocy prawnej proponujemy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zapraszamy także do siedziby Kancelarii w Wadowicach oraz Andrychowie!

 

Kancelaria adwokacka. Jerzy Stworzewicz

Żwirki i Wigury 5 34-100 Wadowice Małopolskie
Telefon: (33) 873 95 04 | 604 441 949
E-mail: kancelaria.j.stworzewicz@o2.pl

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza

Formularz kontaktowy